HJEM

Ekspeditionen er grundet COVID-19 udskudt til næste år, med forventelig påbegyndelse ved udgangen af april 2021

Følg med i ekspeditionen ad vandvejene mod øst i en oprindelig bådtype tilvirket i en ubrudt tradition siden vikingetiden

Se bådens position her:

https://share.garmin.com/ThomasFrank

Undersøger man de ældste kilder, viser det sig, at skandinaver i den periode, hvor religionsskiftet finder sted i Danmark, ad den østligste vandvej møder både islam, jødedom, buddhisme, zoroastrisme, manikæere og nestorianske kristne.

Der var tale om mangfoldige kultur- og religionsmøder, der blev muliggjort ved skandinavernes udforskning af vandvejene i vikingetiden.

Det skete ikke med brug af store vikingeskibe hele vejen. En kilde fortæller, at de, når de kom til de russiske floder, skiftede til mindre både, som blev tilvirket af lokale.

I 2017 viste jeg, som kilderne også peger på, at det inden for overskuelig tid er muligt at bruge mindre både hele vejen til Byzans.

I 2021 vil jeg undersøge, hvad man finder ud af, når man genfinder og følger vikingetidens østligste rute i en båd, som er lavet på samme måde og i en ubrudt tradition, som de oprindelige.

“vi har glemt de østlige vandvejes betydning og de kulturelle udvekslinger de muliggjorde over store afstandegenopdagelsen af dem giver os ny viden og bringer os tættere på vores forhistorie og hvem vi selv er”